EG2 en woningcorporaties

Energietransitie en verduurzaming bij woningcorporaties

EG-2 woningbouwcorporaties

Een toekomstbestendige warmteoplossing voor uw huurders
Er zijn ruim 300 woningcorporaties in Nederland, die samen verantwoordelijk
zijn voor 2,4 miljoen huurwoningen. Corporaties hebben een belangrijke rol in
de energietransitie. Maar de energietransitie levert een enorme opgave op voor woningcorporaties. Vanaf 2021 moet de Nederlandse woningvoorraad een gemiddeld energielabel B bezitten. En vanaf 2050 moeten alle woningen CO2-neutraal zijn.
Uw corporatie wil invulling geven aan de afspraken maar uw investeringsvermogen
is beperkt. Uw uitdaging is om in deze complexiteit tot goed onderbouwde en afgewogen keuzes te komen, en goede afspraken te maken met gemeenten, energiebedrijven en andere gebouweigenaren. Tegelijkertijd wilt u het belang van de bewoners niet vergeten.

EG-2 verwarm je huis

De voordelen van de CVi

  • Verwarming en warmwater toepassing voor nieuwbouw en renovatieprojecten
  • Ruimtebesparende oplossing
  • Optimaal comfort voor de eindgebruiker
  • 0% CO2, volledig gasloos
  • Investering beperkt
  • Past op bestaande infrastructuur

EG 2 biedt met de CVi een toekomstbestendige warmteoplossing voor de vervangingsmarkt en nieuwbouw

Elke wijk en woningtype is verschillend. Daarom is er geen kant-en-klare oplossing voor alle situaties. Waarbij de uitdaging niet alleen ligt in het verduurzamen, maar ook in het gelijk blijven van de woonlasten voor energie en het verhogen van het wooncomfort. De CVi biedt voor nieuwbouw en renovatie een passende oplossing!

EG2 adviseert graag over het energiezuinig verduurzamen van de woningvoorraad in samenwerking met woningcorporaties.

De CVi biedt de oplossing voor nu én voor een duurzame toekomst.

Meer weten over de CVi?

Vraag persoonlijk advies aan voor uw project. We zien uit naar een duurzame samenwerking.