EG2 en installatiebedrijven

Nieuwe klimaatvriendelijke productoplossingen voor installatiebedrijven

EG-2 installatiebedrijven vloerverwarming

In korte tijd moet de maatschappij overschakelen van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen. Dit is een complexe opgave en vraagt om specifieke kennis en vakmanschap op verschillende gebieden. Door de energietransitie komt de installatiebranche veel meer op de voorgrond te staan. De installateur krijgt een belangrijkere rol. Opdrachtgevers willen in eerste instantie gebouwen die duurzaam zijn. Pas daarna denken ze na over wat voor pand er omheen komt. Daardoor hebben installateurs steeds vaker de regie.

Om de energietransitie van de gebouwde omgeving te realiseren zijn veel technische oplossingen mogelijk.

EG-2 3d huis

Welke oplossingen zijn er en op welk gebied kunt u als installatiebedrijf ontwikkelen?

Als woningbouwbeheerder, installateur, onderhoudsmonteur of adviseur is kennis vereist. De techniek stelt nieuwe eisen aan monteurs. Niet alleen voor het ontwerpen en installeren van systemen, maar ook voor het in bedrijf stellen, onderhouden én oplossen van storingen. EG2 faciliteert hierbij. Daarom bieden we trainingen aan specifiek voor installatiebedrijven.

Meer weten over EG2 solutions?

Vraag persoonlijk advies aan voor uw project. We zien uit naar een duurzame samenwerking.